*Акцијата трае од 29ти ноември до 8ми декември или до истек на залихи